رفته بودم شریف کنفرانس رونمایی از راهبردی، بعد جلسه یه ارشد مدیریت اومد با حاجاقا کشوری صحبت کنه. میگفت اون موقع مگه تورم بوده که اسلام بخواد یه همچین چیزی رو برنامه ای براش داشته باشه. حاجاقا گفت برنامه اقتصادی که اسلام داره اساسا تورم درش به وجود نمیاد.
خیلی حرف گنده ایه ها!

امروز تو جلسه استاد میگفت اقتصاد غرب حرص محوره. یعنی طمع و حرص مخاطب رو برمیانگیزه تا اقتصاد بچرخه. این همراهی میلیارد ها می ارزه! فکر نکن برنده ای. ده دستگاه خودروی لکسوز ... . اما اسلام میگه این پرورش حرص جای دیگه نابودی به بار میاره و نمیتونی جمعش کنی کما اینکه 
حرص اینا رو نمیشه جمع کرد.
حالا اسلام میاد بجای اقتصاد حرص محور اقتصاد ایثار محور رو ارائه میده. یه نمونه. طرف میاد وقف میکنه و نه تنها منت نمیذاره که منت هم میکشه. مثلا همین طهران یک سومش کلا وقفیه. تبریز اصفهان قم ... کلا وقفیه. اصلاحات ارضی زد زیر میز. راهبر اسلامی تجمیع سرمایه 

خیلی حرفه. ما هم هستیم که اجرا کنیم و benchmark بگیریم. روی کاغذ برنامه مون باور نکردنیه. وضع الانمون هم.