دیگر همه کانال ها و گروه ها این چند روزه پر شده و میدانید.

امام صادق ۴۰۰۰ شاگرد داشت اما ۴۰ نفرشون هم پای کار نبودن یا نموندن.
 
 
ولی جامعه ۱۰۰ بار تاکید میکند که فلان کار را بکنید. ماموریت مشخص میدهد. فرامیخواند. انگار نه انگار. ما داریم Call of Duty بازی میکنیم. Duty هایمان را بازی پنداشته ایم.
دریافت
 
یا حاجاقایی که حزب الله مآبان حلوا حلوایش میکنند حنجره پاره میکند که 
 

دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 26 ثانیه 
 
اینو چی میگی؟
 
 
خودم و همه را دعوت میکنم به اجرای فرمان ولی در دانشگاه ها یعنی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی.
برسد به دست گوگولی هایی که عکس والپیپر و پروفایلشان پرتره آقاست با بیتی عشقولانه رویش.