علی مستندسازی کار الگو رو به من سپرده بود. مستند سازی اونجاست که بتونیم نسخه ای از تجربیات کف صحنه اجرا داشته باشند. نقاط ضعف و قوت را با تحلیل و تفکر بیرون بیارن و هر سال شاهد ارتقای جنبش دانشجویی باشیم. نه آنکه نقاط ضعف و قوت سال های مختلف جابجا شوند و برایندش بی برکت باشد.

محمدمهدی هم امروز از تجربیاتش تو برگزاری اردوی جنوب اشاره میکرد و اینکه باید مستند سازی بشه. مثل محمد لطفی و حسین ابوئی کل ویدیو های سال های قبل رو دیده بودند و فیلمی برای نمایش تو اتوبوس ها تدوین کرده بودند. یا برای رشد خود اعضای کادر در عید و قبل از اردو و بعد از اردو برنامه داشتند.

منم چیزی که تو فکرم بود این بود که کتاب صوتی در اختیار بچه ها قرار بدیم. البته میتونیم خودمون تولیدش کنیم یا با یه سایتی قرارداد ببندیم. مهدی هم میگفت اردو جنوب باید داستان داشته باشه یعنی میری هر منطقه اونو تو یه قالب یه داستان چیده باشی و با علاقه به منطقه جذب بشی. والا همونطور که سعید میگفت تو اردو ۱۰ ساعت میخوابن ۱۰ ساعت تو راهن و ۴ ساعت تو مناطق اند :)

لذت کار تشکیلاتی شاید زیبا ترین نکته ای بود که امروز متوجهش شدم. لذت

کاش بتونم من مستند کنم کاراشونو.