پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند:

 «گوش دادن به موسیقی و آواز نفاق می رویاند همان گونه که آب گیاه را می رویاند.ُ َ  الْغِنَاءُ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْل. نهج الحق و کشف الصدق، ص: 569‏ . 

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِنَاءُ یُورِثُ النِّفَاقَ وَ یُعْقِبُ الْفَقْرَ. الخصال، ج‏1، ص: 24. 

مضمون این حدیث از سایر معصومین نیز روایت شده است و نشان می دهد که موسیقی حرام ساختار شخصیتی انسان را به هم می ریزد و نفاق که از بدترین بیماریهای قلب است را ایجاد می کند، گاهی موسیقی از شراب هم تاثیرش بیشتر است و فرد را از خود بی خود و به انواع گناهان وا می دارد،  موسیقی حرام قلب مومن را خراب می کند و روحیه ایمانی او را نابود می سازد.


منبع: hadana.ir