به اینکه خدا از آینده ما خبر داره فکر میکردم. خوب یعنی چی؟ اختیار چی میشه؟ 

خیلی فکرم مشغول بود. اما به یه سوال مهمتر رسیدم. خدای امروز با خدای فردا مگه متفاوته؟ اصلا مگه آینده و گذشته برای خدا تعریف میشه؟ زمان خودش مخلوق خداست.

این میشه که اصلا مسئله ی من اشتباه بود. حالا اختیار کجای این قضیه ست با شما.

اما اما... از اینور ماجرا جالبه

خوب خدایی که براش زمان محدود کننده نیست یه مزیت عالی داره! ببین فرض کن من الان یه دعایی میکنم. خوب یعنی الان یا فردا یا دیروز چه فرقی برا خدا میکنه. دعاهای من تو کل زندگیم تاثیر میزاره. یعنی شاید دعایی که الان کردم و امیدوارم در آینده برآورده بشه غافلم که شاید سالها قبل دعای امروز من مستجاب شده! شاید همین الان دعایی که ۴۰ سال دیگه خواهم کرد برام برآورده بشه!

عجب عالمی خلقیدی خدایا!

فاذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون