قبل تابستون که دنبال شرکت و اینا بودم که مشغول بشم. چهار تا شرکت رفتم و مصاحبه و اینا که آخرش دوتا شرکتو رفتم.
تو رایان بحث اینترنت اشیا کار میکردم از جنبه مسنجینگ. به اصطلاح بروکر. اول hbmqtt نصب کردیم که پایتونیه بعد mosquitto که سی ـه بعد EMQTT و بعد VerneMQ هر ErLang ن.
بیشتر فرصتم رو تو کامندلاین بودم و یه مدت که nginx و django و uwsgi کار میکردم و متصل میکردم همزمان رو بروکر ها داشتم کار میکردم. 
تجربه بسیار خوبی داشتم از این شرکته همراه مهدی؛ واقعا خوش گذشت و کیف میکردم و کلی چیز یاد گرفتم.
اما از شرکت دومیه بیشتر دید گرفتم. کار فنی بیشتر کلاینت ساید بود و واقعا چیز خیلی جذابی برام نداشت اما از بودن در چنین محیطی بهره مند شدم و لینک زدم و مباحث و تاپیک های روز رو مطلع شدم. کلی خوب بود اما نه جزئی والا jQuery, css, html چیزایی نیست که جذابیت چندانی برام داشته باشن.

این بود تابستان از منظر فنی.