فیلم ملی و راه‌های نرفته‌اش روایت امتحان‌های خداست. از بزرگترین سختی‌ها و شکنجه‌های انسان در دنیا. 

بزرگترین اشتباه هم در این امتحان‌ها امید بستن به وسیله‌هاست. ازدواج کردن به قصد رها شدن از سختی فعلی هم اشتباهی به مراتب بزرگتره و شرایط رو سخت تر و روح رو جریحه‌دارتر می‌کنه. 

دانلود

چه بسا نجات افراد این داستان در همین سخنرانی چند دقیقه‌ای بوده باشد. 


محروم‌ترین آدمای روی زمین هستیم که منظومه‌ی معارف اسلامی را نشناخته ایم.


به نظرم عاقل‌ترین آدم داستان برادر کوچک ملیحه است که با بصیرت و حق‌طلبانه شرایط جهنمی را درک می‌کند اما راه حلی ندارد. حق هم دارد. از آن سخنرانی‌های انسان‌ساز مدت‌هاست که نمی‌شنویم. 


بعزتی و جلالی لاقطعن امل کل مومن ... خدا به عزت و جلالش قصم می‌خوره که آرزوی مومنی که به غیر از خودش باشه رو حتما حتما قطع می‌کنه و مایوسش می‌کنه. 

افسوس که بخشی بسیار حیاتی از احادیث را برایمان در ۱۲ سال تحصیل در نظام اسلامی نمی‌گویند.