ولادت پیامبر و امام صادق

خوش اومد به دنیا همه هستی زهرا

از این لحظه با تو شده دنیا، دنیا



عنوان: باز امشب در میکده بازه